Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia poľnohospodárstva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

e-mail:
[email protected]

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU