Obce

Ako môže obec prispieť k lepšej implementácii Školského programu?

  • pomáhať zapojiť do programu nové školy;
  • informovať o programe, napr. aj lokálnych pestovateľov či výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, čím možno prispieť k podpore a rozvoju miestnych (lokálnych) pestovateľov či výrobcov;
  • informovať školy o schválených dodávateľoch zverejnených na web stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry;
  • vykonávať sprievodné vzdelávacie opatrenia.