Agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je rezortnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá vykonáva správu všetkých podporných programov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ.

Správu a administrovanie programu „Školské ovocie“ bude zabezpečovať PPA na centrálnej adrese: Pôdohospodárska platobná agentúra SR, Sekcia organizácie trhu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

Záujemcovia o zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny do škôl (t.j. uchádzači, dodávatelia),  predkladajú žiadosti   o schválenie  podľa  podmienok  v Príručke pre žiadateľov  o poskytovanie pomoci  v rámci programu školské ovocie a zelenina vypracovanej pre aktuálny školský rok. Organizácie, ktoré monitorujú a hodnotia zdravotné dopady vykonávania programu, resp.  iné organizácie, ktoré zabezpečujú  niektoré  sprievodné, propagačné a náučné činnosti predkladajú žiadosti podľa podmienok  tejto príručky.  Žiadosti  sa predkladajú  na formulári, ktorý  vystaví  PPA na svojom webovom sídle  – www.apa.sk v časti  Podpory/Organizácia trhu/Rastlinné komodity/Školské ovocie a zelenina.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU