Obce

Poskytovať informácie o programe „Školské ovocie“ školám, školským zariadeniam – jedálňam.

Čo ešte môže obec zabezpečiť pre program „Školské ovocie“?

- informovať o programe a pomáhať zapojiť do programu nové školy;
- informovať školy o schválených uchádzačoch ovocia a zeleniny zverejnených na web stránke PPA, aby sa dostalo do škôl čerstvé ovocie a zelenina v spádovej oblasti;
- Vykonávať sprievodné opatrenia  a usmerniť školy o oprávnených nákladoch, plánovaných aktivitách v školských programoch  na zlepšenie  uplatňovania programu;
- Pomáhať pri monitorovaní a hodnotení  dodávok do škôl;
- Predkladať návrhy na zlepšenie programu.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU