Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 468/2021 Z. z.

Dávame do pozornosti účinnú novelu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 468/2021 Z. z., ktorou sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2021 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/468/20211210.html

 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU