Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Od 15. júla 2020 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU