Mesiac jún bol na rezorte pôdohospodárstva mesiacom „Zdravej výživy“.

V ZŠ v Modre a viacerých školách na Slovensku sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bola propagácia zdravej výživy a prezentácia priaznivých účinkov ovocia a zeleniny. Stretnutia sa zúčastnili významné osobnosti nášho rezortu, rezortu zdravotníctva, ako aj združenia Ligy proti rakovine. Žiaci sa aktívne zapájali do prezentácie, kládli otázky a formou súťaží a hier boli motivovaní, čo ešte viac zvýšilo ich záujem a pozornosť.

Na školských akciách bolo spropagované aj „Školské ovocie“ - učitelia aj žiaci boli informovaní o pripravovanom programe. Na záver stretnutia bolo slávnostné vyhodnotenie a následné ocenenie súťaže o najlepšiu kresbu na tému zdravej výživy, ktorej sa deti ZŠ vo veľkom počte zúčastnili.

V rámci ďalších sprievodných akcií plánujeme navštevovať ďalšie ZŠ, ale hlavne propagovať program „Školské ovocie“, ako aj aktívne zapájať deti a žiakov prostredníctvom súťaže o najlepšie logo a maskota programu.

Fotogaléria

V ZŠ v Modre a viacerých školách na Slovensku sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bola propagácia zdravej výživy a prezentácia priaznivých účinkov ovocia a zeleniny
V ZŠ v Modre a viacerých školách na Slovensku sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bola propagácia zdravej výživy a prezentácia priaznivých účinkov ovocia a zeleniny
V ZŠ v Modre a viacerých školách na Slovensku sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bola propagácia zdravej výživy a prezentácia priaznivých účinkov ovocia a zeleniny
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU