Victoria Regia 2009

V dňoch 17. – 20. septembra sa konal v Piešťanoch 16. ročník prestížnej národnej súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia. Ani tento ročník nesklamal očakávania náročnej poroty, súťažiacich i verejnosti. Hlavným organizátorom i vyhlasovateľom súťaže bola Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany. Podujatia sa zúčastnili súťažiaci základných i stredných škôl zo Slovenska i Českej republiky, ako aj profesionáli floristických firiem.

Počas súťaží a zanietenej práce floristov, pripravili študenti Strednej Záhradníckej školy Piešťany aj výstavu odrôd ovocia, zeleniny a viniča hroznorodého. Výstava sa konala v rámci Victorie Regie 2009, v priestoroch Spoločenského centra Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch. Širokú odbornú i záhradkársku verejnosť očarila široká kolekcia odrôd jabloní, hrušiek i sliviek z odrodovej skúšobne ÚKSÚP Veľké Ripňany. Vzorky odrôd aj s ponukovými katalógmi na r. 2009/2010 poskytla firma Plantex s.r.o. Veselé. Odrody viniča hroznorodého vystavovalo poľnohospodárske družstvo Čachtice.

Výstavy ovocia majú pre širokú ovocinársku verejnosť svoje čaro. Široká kolekcia 110 odrôd z pracoviska ÚKSÚP Veľké Ripňany oslovila rozmanitosťou a vyfarbením plodov širokú verejnosť. Na výstave nechýbali odrody súčasného sortimentu ako napr. Rubinola, Rajka, Topaz, Jonagored, Gala, Golden Delicious klon Reinders, Braeburn a Granny Smith. Medzi vystavovanými jablkami boli odrody Topred, Bohemia, Luna, Heliodor, BEL – EL, Red Jonaprince, Caudle, Pilot, Pinova, Fuji Kiku 8 a iné. Z hrušiek nechýbali súčasné odrody Dita, Decora, Erika, Bohemica, Vonka, Dicolor ako aj perspektívne odrody Astra, Amfora, Blanka, Concorde, Cascade i staršie Konferencia, Hardyho máslovka, Madame Verté, Jeanne ď Arc a iné. Výstava mala vysokú úroveň nielen po stránke odbornej, ale i estetickej. Výstava ovocia mala význam pre mladých ovocinárov i deti, ktoré inklinujú k prírode a chcú rozvíjať profesiu našich otcov a našich predkov. Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch vychováva nielen mladých záhradníkov v oblasti sadovníckej tvorby, floristiky a aranžovania kvetín, ale aj špecialistov ovocinárov a spracovania ovocia i zeleniny.

Slovenské ovocinárstvo potrebuje stimul v podobe zvyšovania vedomia mladej generácie, ktorá by sa mohla viacej angažovať pri výrobe ovocia na území Slovenska. Súťaže a výstavy ovocia môžu byť obdobným stimulom ako tomu bolo počas slávnostných dní na 16. ročníku Victoria Regia 2009, ktorá vyústila vo veľkolepý kvetinový sprievod a návštevu tisícky ľudí z celej republiky.

21.9.2009

Ing. Samuel Michálek
Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie
ÚKSÚP Veľké Ripňany

Autor foto:

Fotogaléria

Victoria Regia 2009
Victoria Regia 2009
Victoria Regia 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU