Jablko roka 2009

Súťaž 8. ročníka "Jablko roka" sa konala v priestoroch Agrokomplexu počas veľtrhu "Drevo + les 2009" v dňoch 27. – 30. októbra, v Nitre v pavilóne K. Súťaže sa zúčastnili zástupcovia 12 slovenských pestovateľov, ktorí sa zaoberajú profesionálne pestovaním jabĺk. Do súťaže "Jablko roka" bolo prihlásených 59 vzoriek jabĺk v typizovaných obaloch. Všetky odrody v typizovaných obaloch mali vysokú kvalitu. Pri ich hodnotení musela 5 členná komisia prihliadať prísnymi kritériami na veľkosť a tvarovú vyrovnanosť vystavených vzoriek ako celku.

Výsledky: Kategória A - súťaž "Najkrajšia odroda v typizovanom obale"

1. miesto - odroda Braeburn Hillwel z firmy PPD Trhové Mýto so sídlom v Trhovej Hradskej - Zlatá medaila, diplom
2. miesto - odroda Gala Schniga z firmy Plantex, s.r.o., Veselé pri Piešťanoch - Strieborná medaila, diplom
3. miesto - odroda Jonagored zo Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany - Bronzová medaila, diplom

Kategória B - výstava "Najkrajšia kolekcia ovocia v umeleckom prevedení“

Najväčší úspech v súťaži "Jablko roka 2009 získala v kategórii B Stredná odborná záhradnícka škola Piešťany. V tejto kategórii škola zrealizovala pomocou aktívneho prístupu žiakov a učiteľov výstavu pod názvom expozície "Jablkové kráľovstvo" Za túto výstavu získala 1. miesto.

Toto ocenenie bolo o to cenné, že tejto kategórie venovali mimoriadnu pozornosť z hľadiska rozsahu i vloženého materiálu aj veľké a významné firmy ako Plantex, s.r.o. Veselé i Danubius fruit, s.r.o. Dunajská Lužná. Tieto firmy získali ďalšie ocenenia od predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva SR za ich úspešnú prácu. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany diplomami a medailami za 1. a 3. miesto získala ocenenie za dobrú a prospešnú prácu pri výchove mladých záhradníkov. To bola najväčšia motivácia a aj úspech žiakov, ktorí sa stali v danej chvíli spolutvorcami úspechu celej záhradníckej profesie propagovanej svojou krásou pre širokú verejnosť na výstave v Nitre.

Fotogaléria

Jablko roka 2009
Jablko roka 2009
Jablko roka 2009
Jablko roka 2009
Jablko roka 2009

Jablko roka 2009
Jablko roka 2009
Jablko roka 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU